Fyzika pro každého

Zajímá vás, jak funguje svět kolem nás a rádi zkoušíte něco nového?
Fyzika pro každého je výběr nejoblíbenějších pokusů prováděných na našich kroužcích, ale zároveň jsou v náplni experimenty, které jste pod Intellectusem dosud neviděli. Aktivita je určená pro děti se zájmem o fyziku jako celek.

Individuální program pro minimálně 3 a maximálně 6 dětí zaručuje lektorovu pozornost každé iniciativě dítěte. Úroveň kroužku bude přizpůsobena schopnostem dětí. Každá lekce je zaměřena na názorné zkoušení pokusů. Všechny výtvory z lekcí si děti mohou vzít domů

Cena za pololetí: 6500,- Kč vč. DPH / 4 setkání (á 3 hodiny) s pomůckami a materiálem

Místo kurzu: Talentpoint Nedvědovo náměstí – Podolská vodárna

Kdy: sobota 9:30-12:30; 22. 10., 19. 11., 17. 12. 2022 a 21. 1. 2023

Lektorka: Dominika Tanglová 

Přihlášky na celý kurz: zde

 

Náplň jednotlivých bloků:

1. Drhne nám to

Téma: Tření

Podíváme se, jak se určuje součinitel smykového tření na různých površích jak experimentální metodou, tak i jak naměřená data zpracovat. Budeme využívat tření k zastavení padajících objektů, vytvoření ohně a rozpohybování těžkých objektů.

Paralelně probíráno: Fyzikální náležitosti zpracování dat.

2. Létáme

Téma: Aerodynamika

Lekce zaměřená na proudění vzduchu, které si nározně ukážeme ma modelu letadla. Prakticky poznatky z aerodynamiky využijeme na tvorbu kluzáků (Magnusův kluzák) a vlaštovek tak, aby přesně dělaly to co po nich chceme. Podíváme se také na to, jak fungují drony a díky čemu se drží ve vzduchu.

3. Vidím, že nic nevidím

Téma: Optika

Vysvětlíme si světlo, krátce zabrousíme do korpuskulárně vlnového dualismu, abychom pochopili polarizaci světla, difrakci a disperzi, Huygensův princip a Fresnelův pohled na věc. Dále probereme čočky, dalekohledy, ale také absorpci a odraz světla.

Paralelně probíráno: atomová fyzika, bezpečnost práce v laboratořích.

4. Hýbeme se a vybuchujeme

Téma: Molekulová fyzika

Co budeme dělat?

Prozkoumáme pohony všeho druhu a postavíme si jednoduchá vozítka. Zjistíme, že se hýbe i to co vypadá nehybně pomocí Brownova pohybu. Pohybující se atomy a molekuly použijeme na nafouknutí balónků a ukážeme si jak ovlivňuje rychlost tlak plynů. Prozkoumáme další vlastnosti plynů a některé z nich použijeme k zažehnutí vlastní raketky nebo mýdlových bublin.