Fyzika pro každého

Zajímá vás, jak funguje svět kolem nás a rádi zkoušíte něco nového?
Fyzika pro každého je výběr nejoblíbenějších pokusů prováděných na našich kroužcích, ale zároveň jsou v náplni experimenty, které jste pod Intellectusem dosud neviděli. Aktivita je určená pro děti se zájmem o fyziku jako celek.

Každý poslední čtvrtek v měsíci od 15:30 do 18:30 hodin se budeme věnovat jiným oblastem:

Individuální program pro nejvýše 6 dětí zaručuje maximální pozornost každé iniciativě dítěte. Úroveň kroužku bude přizpůsobena schopnostem dětí. Každá lekce je zaměřena na názorné zkoušení pokusů. Všechny výtvory z lekcí si děti mohou vzít domů

Náplň jednotlivých bloků

29. 3. 2018 Vznášíme se

Téma: Součinitel smykového tření

Co budeme dělat?
Měření součinitele smykového tření pomocí siloměrů na různých površích, výroba vznášedla, zkoumání vlastností vznášedla.

Paralelně probíráno: Fyzikální náležitosti zpracování dat.

26.4.2018 Létáme

Téma: Aerodynamika, proudění tekutin

Co budeme dělat? Magnusův kluzák, model letadla, ukázka proudění vzduchu na křídle letadla, aerodynamika v kostce, ukázka dronů

Paralelně probíráno: Zpracování fotografie, videa

24.5.2018 Vidíme a nevidíme

Téma: Optika

Co budeme dělat? Vysvětlíme si světlo, krátce zabrousíme do korpuskulárně vlnového dualismu, abychom pochopili polarizaci světla, difrakci a disperzi, Huygensův princip a Fresnelův pohled na věc. Dále probereme čočky, dalekohledy, ale také absorpci a odraz světla.

Paralelně probíráno: atomová fyzika, bezpečnost práce v laboratořích.

21.6.2018 Parní motor

Téma: Výroba parního motoru

Co budeme dělat? Vysvětlíme si chod parních motorů a s tím spojené fyzikální jevy. Vyrobíme parní motor. Podle možností buď nefunkční model, nebo funkční zjednodušený model, nebo plně funkční model včetně pístů a výfuků.

Paralelně probíráno: Bod varu, roztažnost, tlak, hydraulika

Možnost přihlášení na jednotlivé lekce (730 Kč s DPH/3 hodiny s materiálem a pomůckami), nebo na všechny čtyři najednou (2400 Kč s DPH/ 4×3 hodiny s materiálem a pomůckami).
Vhodné pro děti 8-14 let.

Min. počet dětí na aktivitě 3 a max. počet dětí 6.

Všechny bloky povede Lukáš Frankl

 

Přihláška zde: 

Událost na FB zde: