Jaroslav Merc

Vyštudoval som Teoretickú fyziku a astrofyziku na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V štúdiu astrofyziky pokračujem na na doktorandskom stupni a to na spomínanej univerzite a zároveň aj na Matfyzu na Univerzite Karlovej v Prahe.

Odborne sa venujem stelárnej astronómii, konkrétne interagujúcim dvojhviezdnym sústavám. S popularizáciou vedy, predovšetkým astronómie som začal ako 14-ročný. Viedol som mnohé prednášky, bádateľské aktivity, spolupracujem s rôznymi médiami. Navyše je to už pekných niekoľko rokov, čo sa venujem aj práci s mládežou v rámci rôznych mimoškolských aktivít. V rámci Intellectusu vediem fyzikálno-astronomicky zamerané krúžky Malého bádateľa.