Klára Horáčková

Už od malička mě bavilo poznávat přírodu, a tak nikoho nepřekvapilo, že jsem si jako obor na vysoké zvolila biologii. Teď dokončuji navazující magisterské studium imunologie na Přírodovědecké fakultě UK. Mou specializací je sekvenování lidského genomu a imunodeficity, které hlouběji zkoumám při práci na CLIP FN Motol a na Ústavu hematologie a krevní transfúze. Souběžně si doplňuji pedagogickou aprobaci k výuce biologie a přírodopisu, abych ty získané znalosti a dovednost mohla ještě lépe předávat dál.

V rámci nabídky Intellectus vedu pravidelný kroužek Malý přírodovědec a blokový kurz Tajemství lidského těla. Během lekcí se snažím dětem ukázat, co všechno přírodní vědy skrývají a naučit je mít přírodu rád – ať už je to lidské srdce, květy sedmikrásek nebo acidobazická reakce 🙂

Email: klarahorackova@intellectus.cz

Telefon: 739 439 359