FAQ

Pořádáte kroužky pro veřejnost?
Ano, pořádáme v Praze v našem provozovně na Nedvědově náměstí.

Připravujete nějaké aktivity pro děti na podzimní či letní prázdniny?
Na prázdniny pro děti připravuje netradiční příměstské tábory. Během roku různé tématické workshopy.

Kdy v novém školním roce začíná první hodina kroužku?

Kroužky začínají vždy první týden v říjnu či poslední týden v září. Závisí na harmonogramu roku dané škole.

Jaká je délka kroužku?

Kroužek má vždy 15 lekcí za pololetí, za rok proběhne 30 lekcí. Délka jedné lekce je závislá na druhu kroužku. Min. délka lekce je 60 minut.

Co když chci/potřebuji ještě před zaplacením kroužku přihlášené dítě odhlásit?
Napište nám na email: info@intellectus.cz, přihlášku stornujeme. Přihlášky jsou závazné a po zaplacení již peníze nevracíme. Nemůžeme blokovat místo na základě toho, že zaplatíte a po pár dnech budete chtít vrátit peníze. Nechceme ztrácet čas tímto místo abychom se věnovali dětem. Berte prosím na toto zřetel, nejsme úložna peněz. Vyjímku tvoří případy dlouhodobé nemoci s potvrzením lékaře specialisty.

Kolik stojí kroužky?
Cenu se dozvíte z aktuálních letáků pro danou školu či z webových stránek školy.

Kdy mám kroužek zaplatit?
Faktury zasíláme emailem až po naplnění kapacity kroužku. Min. naplnění kroužku je 5 dětí.

Jak mám kroužek zaplatit?
Bankovním převodem na náš účet. Faktura bude zaslána na Vaši emailovou adresu před zahájením kroužku.

Kdy se dozvím organizační informace o daném kroužku?
Lektor Vás vždy před zahájením kroužku kontaktuje emailem.

Jak zjistím, zda je na kroužku ještě volné místo?
Napište nám nebo vyplňte přihlášku. Kontaktujeme Vás.

Co když už je kroužek plně obsazen ale mé dítě by tam i tak chtělo chodit?
Je možné vést děti jako náhradníky pro případ, že se někdo odhlásí. Na některé kroužky doporučujeme včasné přihlášení

Proč tedy v případě velkého zájmu o kroužek neotevřete další v jiných dnech a časech?
Z důvodů, že naše kapacity jsou omezeny a v nabídce nemáme masové kroužky. Lektorů specializovaných na danou oblast není na trhu nadbytek. Mimo odbornosti nám jde i o přístup k dětem a umět jim látku předat zábavnou formou. Do týmu si nevezmeme jen tak každého.

Je možné se přijít na kroužek nezávazně podívat jako dítě?
Ano, je možné se přijít nezávazně podívat na první hodinu. Prosím vyplňte v přihlášce v poznámce. Poté přihlášku nebudeme brát jako závaznou. Ostatní přihlášky jsou závazné a zároveň slouží jako blokace místa.
Děti z dané školy, kde se kroužek pořádá, mohou přijít, rodiče dětí nám to musí oznámit předem, abychom mohli vstup zařídit na vrátnici a u ředitele školy.

Je možné se přijít podívat na kroužek jako rodič?

Ano, je to možné. Důležité je se s námi domluvit na návštěvě kroužku předem z důvodu zařízení vstupu na vrátnici školy a u ředitele školy.

Co když jsem dítě omylem přihlásil/a na jiný kroužek?
Prosím kontaktujte nás.

Vyzvedává děti lektor v družině?
Ano, menší děti lektor vždy vyzvedává v družině a vrací zpět.

Kde se schází děti, kteří nechodí do družiny?

S lektorem před danou učebnou.

Bude mít na informatickém kroužku každý svůj počítač?
Ano, každý sedí u svého počítače.

Kolik dětí máte na každém kroužku?
Dětem věnujeme individuální přístup, maximální počet na kroužku je 10 dětí.

 Je možné dítě vyloučit z kroužku za nevhodné chování?

Lektor má právo po domluvě s  námi vyloučit žáka z kroužku za nevhodné chování. Nevhodné chování žáků s námi i s rodiči vždy konzultuje předem. Nejdříve se snažíme řešit. V případě neustálého nevhodné chování, nemůžeme nechat ubližovat ostatním dětem či nechat bezohledně rušit zájmovou aktivitu.

Poskytujete slevy na kroužky či pro sourozence?

Lektoři a spolupracovníci jsou adekvátně placeni za svou práci. Své práce si ceníme a neposkytujeme slevy na kroužky či aktivity. Nežádáme o zavazující dotace státu, chceme být transparentní, pružní a svobodní v rozhodování.

Je potřeba nějaké vybavení na  kroužky?

Vše potřebné na hodinách je k žákům k dispozici. Vyjímkou je kroužek Fotografické dílny, za poplatek je možné zapůjčit fotoaparát, jinak si nosí děti vlastní fotoaparáty. Na tvořící kroužky např. vaření či práci s barvami doporučujem dětem s sebou staré tričko či zástěru. Občas si nosí děti na tvořicí aktivity přírodniny nebo materiál na recyklaci.

Co dělat, když nenajdete náš kroužek ve svém městě či na své škole a dítě by rádo docházelo?

Řekněte o nás ve škole nebo nás kontaktujte.