Kroužky na Talentpoint Nedvědovo náměstí – Podolská vodárna

PRO KOHO JSOU AKTIVITY NA TALENTPOINTU NEDVĚDOVO NÁM. URČENY:
Kroužky na Talentpointu Nedvědovo náměstí v budově Podolské vodárny společnosti Veolia  jsou určeny pro zvídavé děti a mládež se zájmem z řad veřejnosti.

Většina kroužků se otevírá při minimálním počtu 3 žáků a maximálně je možné přijmout na kroužek 6 žáků. Kroužky jsou vysoce individualizované. Náplň kroužku a přístup lektora jsou vždy přizpůsobeny individuálně podle složení kolektivu dětí na kroužku. Doporučený věk je orientační, vždy záleží na konkrétních zájmech a vyspělosti dítěte. Pro přihlašování dětí na informatické kroužky doporučujeme, aby dítě umělo číst.

 KUDY SE K NÁM DOSTANETE: Účastníci z řad veřejnosti se schází s lektorem před vchodem do budovy Podolské vodárny Veolia – Podolské nábř. 10, 147 00 Praha 4.

KROUŽKY 2023/24 začínají v říjnu dle harmonogramu uvedeného v přihlášce u každého kroužku. Přihlašování na kroužky i ukázkové hodiny je možné pouze přes elektronickou přihlášku níže.

JEDNORÁZOVÉ WORKSHOPY: Informace a přihlášky právě připravujeme.

Kroužky a další aktivity lze taky platit pomocí Benefit Plus nebo našich dárkových poukazů.

Rozvrh aktivit 2023/2024 

 

SOBOTA

Technické soboty (sobota 9:30-13:00, cena 7900,- Kč s DPH, 4 setkání s pomůckami a materiálem – setkání probíhá 1x za měsíc a trvá 3 hodiny (+ 3x 10 minut přestávka), min. 3 a max. 6 žáků, vhodné od 8 let, lektor: Zdeněk Smrčka)

Tajemství lidského těla  – termíny připravujeme

Pokud máte konkrétní dotazy např. k organizaci nebo rozvrhu, napište nám na info@intellectus.cz.