Klára Horáčková

Už od malička mě bavilo poznávat přírodu, a tak nikoho nepřekvapilo, že jsem si jako obor na vysoké zvolila biologii. Vystudovala jsem imunologii na Přírodovědecké fakultě UK a nyní pokračuji v bádání při doktorském studiu genetiky na 1. LF UK. Mou „specializací“ je sekvenování lidského genomu. Také jsem absolvovala pedagogickou aprobaci k výuce biologie a přírodopisu, abych ty odborné získané znalosti a dovednost mohla ještě lépe předávat dál.

V rámci Intellectusu vedu blokové kurzy pro nadšené děti do přírodních věd z řad veřejnosti – Tajemství lidského těla a Chemie kolem nás na Talentpointu Nedvědovo nám – Podolská vodárna. Během lekcí se snažím dětem ukázat, co všechno přírodní vědy skrývají a naučit je mít přírodu rád – ať už je to lidské srdce, květy sedmikrásek nebo acidobazická reakce 🙂

Email: klarahorackova@intellectus.cz

Telefon: 739 439 359